Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012


Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες  διαχείρισης μιας πολυκατοικίας.
Είναι γραμμένο σε Excel 2007 με χρήση μακροεντολών.
Η μπορείτε να το κατεβάσετε από το Link  Κατανομή κοινοχρήστων

Επεσκέφθητε το Forum e-diaxirisi on line
για της πιθανές διόρθωσης  αναβαθμίσεις παρατηρήσεις και απορίες που έχετε.
Παρακαλώ μην τηλεφωνείτε 
Ανακοίνωση

http://www.stellahellas.gr/ccount/click.php?id=15